Dette websted fungerer bedst med cookies aktiveret.

/media/images/webb_front1.jpg

Vores Change Leaders

 • Current Change Leaders / Alumni
 • Jakob Friis og Nicolaj Sand

  Jakob Friis og Nicolaj Sand Meptek

  Meptek hjælper deltagere i workshops med at forbedre deres præsentationsevner ved at bruge 360 graders-kameraer samt Virtual Reality. Meptek hjælper både virksomheder og børn inden for kropssprog samt lektie- og eksamenshjælp. De styrker også barnets selvtillid og gør det mere parat til videre uddannelse.

  Læs mere
 • Rasmus Thøger Christensen

  Rasmus Thøger Christensen LIVSKRAFT

  LIVSKRAFT afholder aktivitetsbaserede rehabiliterings-camps, kaldet Cool Camps, for kræftramte unge mellem 12 og 17 år og deres søskende i samme aldersgruppe. På Cool Camps udvikler de unge deres personlige, sociale, kreative og fysiske styrker, og lærer at bruge deres sygdomsforløb til at gøre dem stærkere.

  Læs mere
 • Belinda Hornshøj

  Belinda Hornshøj HeartWork

  HeartWork gør brug af det uudnyttede potentiale, der ligger i at lade forskellige grupper mødes og danne sammenhold ved at udveksle erfaringer, omsorg og udelt opmærksomhed, med målet om gensidig berigelse og begavelse i lærende fællesskaber.

  Læs mere
 • Mikael Højbjerg og Thomas Mose

  Mikael Højbjerg og Thomas Mose ORDBLINDETRÆNING

  Ordblindetræning giver børn og unge med ordblindhed markant bedre vilkår for at lære at læse og skrive ved hjælp af en digital forskningsbaseret læringsplatform med multisensoriske øvelser henvendt til de elever, der har behov for en mere grundig og systematisk træning.

  Læs mere
 • Judith Jønsby

  Judith Jønsby PAPMOR

  Papmor laver kreative og temabaserede pap-workshops til børn med anden etnisk herkomst, hvor de kan udfolde og udforske deres evner, innovative mindset og potentiale i deres eget tempo. De har udviklet visuelle aktivitetsark til hvert tema med henblik på at de kan bruges på tværs af sprog.

  Læs mere
 • Eva Fog

  Eva Fog DIGIPIPPI

  DigiPippi er en internetbaseret portal, som skaber et socialt og digitalt fællesskab for piger med interesse for teknologi og IT. Portalen stræber efter at møde pigerne i øjenhøjde på en måde, der gør IT og teknologi relevant og interessant for dem.

  Læs mere
 • Camilla Nellemann og Helene Cooper Larsen

  Camilla Nellemann og Helene Cooper Larsen Sprogeriet

  Sprogeriet udvikler forskningsbaserede værktøjer til at stimulere børns sproglige udvikling. De er baseret på leg i form af fx brætspil og apps. Sprogeriets vision er at skabe de bedste rammer for børns sproglige udvikling på en sjov, let og mere håndgribelig måde for børn og forældre i fællesskab.

  Læs mere
 • Mads Lønnberg and Signe Gjervig

  Mads Lønnberg and Signe Gjervig LEARNING MISSION

  Learning Mission arbejder for en verden, hvor børn kan lære frit gennem inspiration og vejledning. De vil fremskynde den uundgåelige transformation af skolesystemet ved at skabe opmærksomhed om ulemperne ved traditionelle læringsprincipper. Learning Mission ønsker at kickstarte implementeringen af sundere læringsmiljøer, der er relevante for børn og unge i det 21. århundrede.

  Læs mere
 • Louise Havkær og Christina Havning

  Louise Havkær og Christina Havning Designed Learning

  Designed Learning laver fysiske produkter, der bringer børn og deres forældre tættere på hinanden, hvilket skaber nærvær. På en nem og lærerig måde skal børn lære at lægge elektronikken fra sig og være nærværende med deres forældre.

  Læs mere
 • Tore Neergaard Kjellow, Lars Kroll and Pelle Sølvkjær

  Tore Neergaard Kjellow, Lars Kroll and Pelle Sølvkjær Ugly Duckling Games

  Ugly Duckling Games laver spil, kurser og certificeringer for lærere, der oplever elever som savner læringsglæde. De laver gode solide spil til kreative børn. Spillene er sociale, og leverer meningsfulde udfordringer, der let kobles til skolens fag. Deres kurser og webinarer gør lærerne bedre til at bruge spil i undervisningen.

  Læs mere
 • Gabriella Meinert-Medici

  Gabriella Meinert-Medici Genklange

  Genklange gør brug af klassisk musik til at udvikle børns rekleksions- og fordybelsesevner, samt deres sproglige færdigheder. Musikken bliver her gjort til et fælles sprog, hvor alle uanset etnisk oprindelse kan deltage.

  Læs mere
 • Signe Naessing

  Signe Naessing VI ER VENNER

  Vi Er Venner har skabt verdens første venskabs-app for mennesker med udviklingshandicap. Online venskaber hvor alle kan være med. Med og uden læse- og skrivevanskeligheder og i et tempo, som passer den enkelte. Et rart og trygt sted på tværs af handicaps, mobilitet, boformer og arbejde, og hvor man har muligheden for at møde nye venner ud fra en fælles interesse.

  Læs mere
 • Birgitte Toft-Petersen and Laura Nørlev Nyby

  Birgitte Toft-Petersen and Laura Nørlev Nyby PROJEKT Q-VÆRK

  Projekt Q-Værk tilbyder børn på kvindekrisecentre at deltage på bootcamps og i børnegrupper. Gennem leg og aktiviteter lærer børnene at italesætte de svære ting, at de ikke er alene og de tilegner sig redskaber til kan håndtere svære udfordringer i livet fremadrettet.

  Læs mere
 • Current Change Leaders / Alumni
 • Tina Nielsson

  Tina Nielsson F.O.K.U.S.

  F.O.K.U.S. træner hjernen stærk ved at danne forbidnelse, hvor der ingen er, og styrke de forbindelser, der findes. Styrkelsen af hjernens netværk påvirker evnen til at lære, og gennem fælles træning udlignes hierarkierne i klassen.

  Læs mere
 • Harriet Cordelia Nielsen

  Harriet Cordelia Nielsen ASKOV RIDECENTER

  Askov Ridecenters 'Det Unikke Tilbud' tilbyder en kombination af ridning og undervisning, som fremskynder udviklingen af kognitive bindinger hos børn med specielle behov. Denne kombination giver børnene muligheden for at udfolde sig og lære på en helt anden måde.

  Læs mere
 • Per Nygaard

  Per Nygaard NINJA SKOLEN

  Tao Centret benytter sig af træning i kampsport, dyrkning af rollespil og ved brug af heltedyrkelse til at give børn og unge selvværd, mod, styrke og kropsforståelse. Dermed er de bedre rustet til at overkomme hverdagens og livets udfordringer.

  Læs mere
 • Clarissa Meister-Petersen

  Clarissa Meister-Petersen FILIORUM

  Filiorum udvikler børn og unges kreative, sociale og empatiske færdigheder med teaterkunst som værktøj.

  Læs mere
 • Lotte Hornemann Søjborg

  Lotte Hornemann Søjborg Healthy Kids Academy

  Som et tilbus fra Yout Healthy Life er Healthy Kids Academy (HKA) et 10 ugers helhedorienteret vægttabsforløb for overvægtige børn og deres familier, hvor barnet skifter skoledagen ud med en hverdag på HKA med fokus på fysisk og mental træning, kostforståelse samt lektielæsning.

  Læs mere
 • Pelle Plesner

  Pelle Plesner FIT FOR KIDS

  FitforKids tilbyder intet mindre end Danmarks bedste vægtstabsprogram til børn og deres familier! Programmet har holistisk tilgang til vægttab og inddrager motion, kost og sågar familien i barnets indsats for at tabe sig.

  Læs mere
 • Linn Tornholm og Vicky Kornblit

  Linn Tornholm og Vicky Kornblit Projekt S

  Projekt S ønsker at sidestille mental sundhed med fysisk sundhed. Derfor udbydes Projekt S som en fritidsaktivitet, hvor unge i alderen 10-16 år kan få styrket deres selvtillid, selvværd, sundhed og styrke.

  Læs mere
 • Martin Exner

  Martin Exner CODING PIRATES

  Coding Pirates handler om at undervise børn, så de styrker deres IT-færdigheder. De lærer at tænke kreativt, udvikle ideer og kompetencer inden for IT, hvilket blandt andet betyder at de ender med at kunne programmere.

  Læs mere
 • Kirsten Birk Olsen

  Kirsten Birk Olsen Følgeskabet

  Følgeskabet tager fat på det etablerede mindset omkring forældrenes rolle i daginstitutioner og gør det nemt for forældrene at involvere sig og være medskabende i forhold til børnenes trivsel og læring.

  Læs mere
 • Sanna Rasmussen

  Sanna Rasmussen Familiestøtten

  Familiestøtten hjælper økonomisk udsatte børnefamilier ved at matche dem med ressourcestærke børnefamilier og letter herved de udsatte familiers økonomi, så forældrene får mere overskud til at være forældre, og børnene kan få lov at være børn.

  Læs mere
 • Maria Lenskjold Christensen

  Maria Lenskjold Christensen Læseuniverset

  Læseuniverset giver læseudfordrede bærn et markant læseløft efter blot en uges udervisning. Børnene vokser fagligt og mentalt efter en uge fyldt med succes, så de kan tackle deres hverdag, deres skole, deres klassekammerater samt deres læring på en helt anden vis.

  Læs mere
 • Gülten  Eminovski

  Gülten Eminovski STOP MOB

  StopMob er et anderkendelses-kursusforløb som fremmer trivsel for børn og unge, det er metoder der hjælper børn med at bygge bro mellem deres tanker, følelser og adfærd, dermed opnår de en bedre selvforståelse.

  Læs mere
Hjælp os med at sprede budskabet
Privacy policy
Up Kontakt
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.