Dette websted fungerer bedst med cookies aktiveret.

/media/images/webb_front1.jpg

Vores Change Leaders

 • Land

 • SDG

 • Current Change Leaders / Alumni
 • Jesper Willeforte

  Jesper Willeforte Livsbanen

  I vores studie, udbyder Livsbanen rap-workshops hvor unge i alderen 13-18 år, primært med en anden etnisk baggrund end dansk, lærer at udtrykke sig selv ved at skrive, indspille og fremføre rapmusik.

  Læs mere
 • Eva Fog

  Eva Fog DIGIPIPPI

  DigiPippi er en internetbaseret portal, som skaber et socialt og digitalt fællesskab for piger med interesse for teknologi og IT. Portalen stræber efter at møde pigerne i øjenhøjde på en måde, der gør IT og teknologi relevant og interessant for dem.

  Læs mere
 • Rasmus Thøger Christensen

  Rasmus Thøger Christensen LIVSKRAFT

  LIVSKRAFT afholder aktivitetsbaserede rehabiliterings-camps, kaldet Cool Camps, for kræftramte unge mellem 12 og 17 år og deres søskende i samme aldersgruppe. På Cool Camps udvikler de unge deres personlige, sociale, kreative og fysiske styrker, og lærer at bruge deres sygdomsforløb til at gøre dem stærkere.

  Læs mere
 • Kirsten Birk Olsen

  Kirsten Birk Olsen Følgeskabet

  Følgeskabet tager fat på det etablerede mindset omkring forældrenes rolle i daginstitutioner og gør det nemt for forældrene at involvere sig og være medskabende i forhold til børnenes trivsel og læring.

  Læs mere
 • Mikael Højbjerg & Thomas Mose

  Mikael Højbjerg & Thomas Mose ORDBLINDETRÆNING

  Ordblindetræning giver børn og unge med ordblindhed markant bedre vilkår for at lære at læse og skrive ved hjælp af en digital forskningsbaseret læringsplatform med multisensoriske øvelser henvendt til de elever, der har behov for en mere grundig og systematisk træning.

  Læs mere
 • Linn Tornholm & Vicky Kornblit

  Linn Tornholm & Vicky Kornblit Projekt S

  Projekt S ønsker at sidestille mental sundhed med fysisk sundhed. Derfor udbydes Projekt S som en fritidsaktivitet, hvor unge i alderen 10-16 år kan få styrket deres selvtillid, selvværd, sundhed og styrke.

  Læs mere
 • Henriette Karlsen

  Henriette Karlsen De Stærke Børn

  De Stærke Børn bidrager til at give udsatte børn og unge samt deres familier støtte og rådgivning i mødet med de offentlige instanser for derved at skabe større sammenhængskraft og genskabe tilliden parterne imellem.

  Læs mere
 • Tore Neergaard Kjellow

  Tore Neergaard Kjellow Skolen i Spil

  Skolen i Spil-metoden bruger spil og spiltænkning til at gøre undervisningen relevant for eleverne, og skoledagen til en leg. Spilrammen giver børnene bedre trivsel og større motivation for det faglige arbejde.

  Læs mere
 • Belinda Hornshøj

  Belinda Hornshøj HeartWork

  HeartWork gør brug af det uudnyttede potentiale, der ligger i at lade forskellige grupper mødes og danne sammenhold ved at udveksle erfaringer, omsorg og udelt opmærksomhed, med målet om gensidig berigelse og begavelse i lærende fællesskaber.

  Læs mere
 • Clarissa Meister-Petersen

  Clarissa Meister-Petersen FILIORUM

  Filiorum udvikler børn og unges kreative, sociale og empatiske færdigheder med teaterkunst som værktøj.

  Læs mere
 • Tina Nielsson

  Tina Nielsson F.O.K.U.S.

  F.O.K.U.S. træner hjernen stærk ved at danne forbidnelse, hvor der ingen er, og styrke de forbindelser, der findes. Styrkelsen af hjernens netværk påvirker evnen til at lære, og gennem fælles træning udlignes hierarkierne i klassen.

  Læs mere
 • Gabriella Meinert-Medici

  Gabriella Meinert-Medici Genklange

  Genklange gør brug af klassisk musik til at udvikle børns rekleksions- og fordybelsesevner, samt deres sproglige færdigheder. Musikken bliver her gjort til et fælles sprog, hvor alle uanset etnisk oprindelse kan deltage.

  Læs mere
 • Atilay Korkmaz

  Atilay Korkmaz MATEMATIKVANSKELIGHEDER

  Matematikvanskeligheder tilbyder hjælp til børn og unge med matematiske udfordringer. Målet er at hjælpe børnene i hverdagens møder med matematikken og at forbedre deres muligheder for senere at tage en uddannelse.

  Læs mere
 • Current Change Leaders / Alumni
 • Sanna Rasmussen

  Sanna Rasmussen Familiestøtten

  Familiestøtten hjælper økonomisk udsatte børnefamilier ved at matche dem med ressourcestærke børnefamilier og letter herved de udsatte familiers økonomi, så forældrene får mere overskud til at være forældre, og børnene kan få lov at være børn.

  Læs mere
 • Per Nygaard

  Per Nygaard NINJA SKOLEN

  Tao Centret benytter sig af træning i kampsport, dyrkning af rollespil og ved brug af heltedyrkelse til at give børn og unge selvværd, mod, styrke og kropsforståelse. Dermed er de bedre rustet til at overkomme hverdagens og livets udfordringer.

  Læs mere
 • Martin Exner

  Martin Exner CODING PIRATES

  Coding Pirates handler om at undervise børn, så de styrker deres IT-færdigheder. De lærer at tænke kreativt, udvikle ideer og kompetencer inden for IT, hvilket blandt andet betyder at de ender med at kunne programmere.

  Læs mere
 • Harriet Cordelia Nielsen

  Harriet Cordelia Nielsen ASKOV RIDECENTER

  Askov Ridecenters 'Det Unikke Tilbud' tilbyder en kombination af ridning og undervisning, som fremskynder udviklingen af kognitive bindinger hos børn med specielle behov. Denne kombination giver børnene muligheden for at udfolde sig og lære på en helt anden måde.

  Læs mere
 • Maria Lenskjold Christensen

  Maria Lenskjold Christensen Læseuniverset

  Læseuniverset giver læseudfordrede bærn et markant læseløft efter blot en uges udervisning. Børnene vokser fagligt og mentalt efter en uge fyldt med succes, så de kan tackle deres hverdag, deres skole, deres klassekammerater samt deres læring på en helt anden vis.

  Læs mere
 • Gülten  Eminovski

  Gülten Eminovski STOP MOB

  StopMob er et anderkendelses-kursusforløb som fremmer trivsel for børn og unge, det er metoder der hjælper børn med at bygge bro mellem deres tanker, følelser og adfærd, dermed opnår de en bedre selvforståelse.

  Læs mere
 • Lotte Hornemann Søjborg

  Lotte Hornemann Søjborg Healthy Kids Academy

  Som et tilbus fra Yout Healthy Life er Healthy Kids Academy (HKA) et 10 ugers helhedorienteret vægttabsforløb for overvægtige børn og deres familier, hvor barnet skifter skoledagen ud med en hverdag på HKA med fokus på fysisk og mental træning, kostforståelse samt lektielæsning.

  Læs mere
 • Pelle Plesner

  Pelle Plesner FIT FOR KIDS

  FitforKids tilbyder intet mindre end Danmarks bedste vægtstabsprogram til børn og deres familier! Programmet har holistisk tilgang til vægttab og inddrager motion, kost og sågar familien i barnets indsats for at tabe sig.

  Læs mere
Hjælp os med at sprede budskabet
Privacy policy
Up Kontakt
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.